HABERLER

SenapaStampa ;  ilk sürdürülebilirlik raporunu , gönüllülük çerçevesinde  tamamlayarak
yayınlamıştır.
Sürdürülebilirlik ; en temel anlamda ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını, çevreyi ve yeryüzündeki  tüm insanların yaşam kalitesinin bugününü ve yarınını koruyarak gerçekleştirmek  olarak tanımlanabilir.
Sürdürülebilirlik kavramı temel olarak ; ekonomik , sosyal ve çevresel  olmak üzere 3 boyutta düşünülmektedir.
Senapa Stampa ; plastik ambalaj sektöründe gelişmelere öncülük etme yönündeki  temel yaklaşımı  içinde ; ilk aşamada  çevresel sürdürülebilirlik konusunu ele almış,
konuyu ; enerji , atık yönetimi ve geri dönüşüm, su yönetimi , taşıma/ulaşım/ logistik ,çevresel regülasyonların takibi başlıkları  altında inceleyerek raporlamıştır.

Yapılan çalışmalarda ; prosesin çeşitli aşamalarında ; karbon ayak izi belirlenmiş  ;
en büyük payın enerji olduğu  dikkate alınarak , uzman bir kuruluş ile , enerji kullanımı ve tasarruf potansiyelleri konusunda kapsamlı bir çalışma yapmış,  çıkan sonuçlara göre projeler oluşturulmuştur.
1400 TEP –eq / yıl  seviyesindeki  Gebze tesisimizde ;  sertifikalı enerji yöneticimiz vardır. Enerji verimliliği konusunda ; 2014 yılı içinde karbon ayak izimizin % 5 azaltılması hedeflemektedir.
Bu kapsamda  ; Unilever / Çorlu şişelerinin Çerkezköy’deki  yeni fabrikada üretilmesi ile ;  ürünlerinin nakliyesinden 60 ton/yıl CO2-eq azaltım sağlandığı ; ilerde yapılabilecek iyileştirmelerde elde edilebilecek katkı açısından örnek olabilir.
Raporda dünya kaynaklarının sınırlı olduğu , çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için hammaddelerin verimli şekilde kullanılması gerektiği , bu konudaki başarının; her kademedeki çalışanlarımızın katkısı ile sağlanabileceğinin altı çizilmekte,.
müşterilerimizin çevresel sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımlarının itici güç olduğu  ,  tedarikçilerimizin de aynı anlayışta olmasının  iyileştirmelere katkısının  önemi ayrıca belirtilmiştir.
Plastik hammaddelerin; ana girdi olarak fosil yakıt orijinli olduğu dikkate alındığında ; sektörde önümüzdeki yıllar içinde sürdürülebilirlik kavramının daha da zorlaşacağı , ancak en azından, oluşturulacak projeler ile daha az kullanım, daha verimli kullanım gibi yaklaşımlar ile sürelerin uzatılabileceğine vurgu yapılmaktadır.

Detaylı Raporumuza Aşagıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

 

 

 

http://www.senapastampa.com/upload/Surdurulebilirlik.pdf

 

 

 

DİĞER HABERLER

SenapaStampa ; Adana işletmesini yeni fabrika binasında büyütüyor 15 Nisan 2015 tarihinde yapılacak genel kurul ile ilgili olağan genel kurul toplantısına davet duyurusu yayınlanmıştır. Kocaeli Sanayi Odası Meslek Komitesi Firmamızı Ziyaret Etmiştir. Gebze Organize Sanayi Bölgesindeki 2. Şubemiz Açılmıştır. 16 Nisan 2014 tarihinde yapılacak genel kurul ile ilgili olağan genel kurul toplantısına davet duyurusu yayınlanmıştır. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesindeki Şubemiz Üretime Başlamıştır. 16 Temmuz 2013 Tarihinde Yapılacak Genel Kurul Davetiyesi Yayınlanmıştır. Senapastampa Adana Şubesi Mayıs 2011 Döneminde Faaliyete Geçmiştir. Senapa'dan Haberler Sitemiz Yayında !